One Health-perspektivet vann EU-omröstning

One Health-perspektivet vann EU-omröstning

I ett pressmeddelande från FVE (Federation of Veterinarians of Europe) meddelas att en majoritet av EU:s medlemmar i förra veckan röstade för att säkerställa att veterinärer får fortsatt tillgång till livräddande antimikrobiell terapi för djur.

Röstresultatet är ett starkt budskap om att EU och dess politiska företrädare fortsatt ska ta itu med utmaningen med antimikrobiell resistens ur ett vetenskapligt One Health perspektiv.

Veterinärprofessionen kommer att fortsätta arbeta i nära samarbete med alla intressenter och aktörer inom human- och djurhälsa för att säkerställa att One Health-perspektivet tas till vara i praktiken.

Tillsammans med EPRUMA (The European Platform for the Responsible Using of Medicines in Animals) och andra One Health partners fortsätter samarbetet för att bekämpa antimikrobiell resistens och för att hitta sätt att minska behovet av behandling med antimikrobiella medel och att främja en ansvarsfull användning, nu och i framtiden.

I en kommentar säger Nancy De Briyne, verkställande direktör för FVE:

– Begränsningar i användningen av antimikrobiella medel för djur som går längre än de som motiveras av vetenskapliga bevis skulle ha resulterat i onödig djursjukdom, lidande och förlust. Djur förtjänar också behandling. Vi tackar EU:s parlamentsledamöter för att de erkänner sambandet mellan djurs hälsa och människors välbefinnande och hälsa.

Läs hela pressmeddelandet här.

Källa: FVE