Regeringen föreslår mer pengar till veterinär- och djursjukskötarutbildningarna

Regeringen föreslår mer pengar till veterinär- och djursjukskötarutbildningarna

Regeringen föreslår ökade anslag till SLU för att utöka utbildningarna av veterinärer och djursjukskötare. Förstärkningen ska ske successivt med 37,5 miljoner kronor 2022 upp till 71 miljoner kronor årligen från och med 2027.

Förslaget, som presenterades av näringsminister Ibrahim Baylan vid en pressträff på fredagen, kommer att finnas med i den budgetproposition som läggs fram den 20 i september för att sedan lotsas igenom Riksdagen i ett ovanligt svårt parlamentariskt läge.

Branschorganisationen Svensk Djursjukvård är mycket positiv till förslaget och ser det som ett av de viktigaste stegen för att få bukt med bristen på legitimerad personal.

– I dag känns det som att vi har vunnit en viktig delseger. Att regeringen nu lyssnat på branschen tyder på att man äntligen på allvar tagit till sig det vi har skrikit oss hesa om i flera år. Självklart löser inte det här den akuta bristen på legitimerad personal inom djursjukvården, men den enda hållbara lösningen på lång sikt är att utbilda fler, säger Johan Wiklund, ordförande Svensk Djursjukvård.

Totalt handlar det om ökade medel till SLU där tillskottet årligen trappas upp från 37,5 miljoner kronor 2022 till 71 miljoner kronor 2027. Från 2027 förstärks budgeten alltså årligen med 71 miljoner kronor jämfört med dagens nivå. Det innebär att programmen kommer att kunna utökas successivt de kommande fem åren, enligt Svensk Djursjukvård. Finansieringen ligger nära den nivå som SLU tidigare angett behövs för 60 nya platser på veterinärprogrammet.

I dag är 61 procent av Sveriges veterinärer utbildade i ett annat land.

Källor: Regeringen, Svensk Djursjukvård, VeterinärMagazinet Foto Kristian Pohl