Regeringens höstbudget ska ge fler veterinärer

Regeringens höstbudget ska ge fler veterinärer

Som VeterinärMagazinet tidigare rapporterat har regeringen föreslagit mer pengar till veterinär- och djursjukskötarutbildningarna. Höstbudgeten visar att höjningen av SLU:s anslag för att minska personalbristen i djursjukvården ska räcka till att utbilda 40 fler veterinärer och 20 fler djursjukskötare varje år. 2022 vill regeringen tillförs 37,5 miljarder och från 2027 vill man tillföra 71 miljoner kronor årligen.

I höständringsbudgeten, där statens oförutsedda utgifter för innevarande år hanteras, tillförs även 170 miljoner kronor för bekämpningen av fågelinfluensa. Årets kostnader för smittskydd har varit ovanligt höga, med ersättning till minkuppfödare för det covidorsakade avelsstoppet utöver kostnaderna för fågelinfluensan. Nästa år höjs anslaget med 50 miljoner kronor.

Regeringen lämnade sin budgetproposition för 2022 den 20 september till riksdagen. Riksdagen beslutar om budgeten i två steg: Den 18 november tar finansutskottet ett beslut om de totala utgiftsramarna, sedan ska ramarna även godkännas i kammaren den 24 november. Därefter ska detaljerna i budgeten, sammanlagt 27 utgiftsområden, klubbas i respektive utskott i början av december.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet