Baylan lägger fram propp om skärpta straff mot djurplågeri

Baylan lägger fram propp om skärpta straff mot djurplågeri

Regeringen har nu fattat beslut om den tidigare aviserade propositionen avseende skärpta straff mot djurplågeri. I propositionen vill regeringen samtidigt förenkla för djurägare som begår överträdelser av administrativt slag.

I propositionen föreslår regeringen att ett nytt grovt djurplågeribrott ska införas i brottsbalken för de allvarligaste fallen av brott mot djur. Straffskalan för det nya grova brottet föreslås vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

– I grunden har vi ju väldigt seriösa och bra djurhållare som gör sitt bästa och ganska strikt lagstiftning, men av och till ser vi ganska grova saker som, om man inte tar till ytterligare med hårdhandskarna, riskerar att befläcka de seriösa djurhållarna och helt i onödan skapa lidande hos djur, säger näringsminister Ibrahim Baylan enligt tidningen ATL.

Vidare föreslås att djurskyddskontrollmyndigheterna ska få besluta om sanktionsavgifter i vissa fall. Syftet är att mindre allvarliga överträdelser ska mötas av en snabb och kännbar reaktion direkt från kontrollmyndigheterna. Det föreslås också ett förtydligande av kontrollmyndigheternas skyldighet att anmäla överträdelser till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.

– Vi vill fokusera på dem som verkligen inte sköter sig. Har man i övrigt en väldigt välskött verksamhet, men har missat något, då tycker vi att det förenklar och för den enskilde blir det inte lika betungande. Man kanske får en sanktionsavgift men det blir inte ett fall för rättsväsendet som det är i dag, säger näringsminister Ibrahim Baylan till ATL.

Källor: Regeringen, ATL