Bot mot FIP kan vara på gång – på sikt

Bot mot FIP kan vara på gång – på sikt

Allvarliga sjukdomar hos människa, som covid-19 och SARS, har intensifierat forskningen om humana RNA-virus och antivirala behandlingar. Detta gynnar nu veterinärmedicinen. Forskare inom veterinärmedicin har framgångsrikt testat att behandla katter som drabbats av FIP med en släkting till Remdesivir. Det skriver den franska sajten Vétitude.fr.

Remdesivir är det första läkemedlet som godkänts för behandling av covid-19 på människa. Felin infektiös peritonit (FIP), är en smittsam virussjukdom som främst drabbar kattungar och nästan alltid är dödlig. Det orsakas av ett coronavirus, ett RNA-virus, som överförs fekal-oralt och är svårt att kontrollera och diagnostisera. Viruset finns i mer än 60 procent av alla katter som lever i grupp. Något effektivt vaccin finns inte, utan hoppet står till behandling med antivirala läkemedel.

Det är där Remdesivir kommer in. Veterinära forskare har framgångsrikt testat säkerheten och effekten av en närbesläktad nukleosidanalog, GS-441524, hos katter med FIP. Fynden har uppmärksammats av forskare i USA, bland andra professor Niels C Pedersen vid University of California, Davis, som har studerat FIP i över femtio år. Flera tester med GS-441524 utfördes på katter i laboratorium och resultaten visade sig så goda att man gick vidare med en klinisk fältstudie på katter som drabbats naturligt av FIP.

Av de 31 katter som ingick i studien slutfördes behandling på 26 stycken i minst 12 veckor. Fem dog eller avlivades på grund av komplikationer. Men det kliniska svaret av behandlingen på de 26 kvarvarande katterna beskrivs som spektakulärt: Febern avtog efter 12 till 36 timmar, åtföljt av en markant förbättring av aptit och aktivitetsnivå, samt betydande viktökning på mellan 20 och 120 procent under och efter behandlingen. Bukomfånget hos katter med så kallad våt FIP minskade efter 10 till 14 dagar från studiens början.

Av de 26 katterna behövde 18 ingen ytterligare behandling. Åtta drabbades av återfall inom 3 till 84 dagar (genomsnitt 23 dagar), men alla svarade bra på högre dosering av läkemedlet. Totalt 25 av de 26 behandlade katterna fick bestående remission från FIP. En dog på grund av en medfödd hjärtsjukdom som inte var relaterad till sjukdomen.

Något oväntat svarade de katter som hade torr FIP och äldre katter också bra på behandling med GS-441524, liksom katter med våt FIP ​​och kattungar. Inga systemiska tecken på toxicitet observerades under den totala behandlingstiden, som var mellan 12 och 30 veckor.

GS-441524 är inte det första utan det andra riktade antivirala läkemedlet som ska utvärderas för behandling av katter med FIP under de senaste tre åren. Det första har beteckningen efter GC376. Dessa läkemedel hämmar viral replikation på två mycket olika sätt. Behandlingsresultaten har i studier visat sig vara praktiskt taget identiska, men effektiviteten befanns större hos GS-441524.

Tack vare dessa studier står det nu klart att små molekyler riktade mot specifika steg i replikationen av RNA-viruset kan bota FIP. Tyvärr kan resultaten inte omedelbart översättas till kommersiellt tillgängliga läkemedel. Även om framstegen är lovande finns det fortfarande mycket att ta reda på om felin infektiös peritonit.

Källa: Vétitude.fr