Djur som exponeras för humanläkemedel kan drabbas av biverkningar

Djur som exponeras för humanläkemedel kan drabbas av biverkningar

Läkemedel som innehåller östrogen och som används för hormonell substitutionsbehandling hos människa kan påverka djur, skriver Läkemedelsverket i sitt nyhetsbrev.

Läkemedelsverket har tagit emot rapporter om misstänkta biverkningar hos djur, främst hund och katt, som exponerats för östrogeninnehållande läkemedel via människa. Små husdjur, som valpar och katter, är särskilt känsliga för östrogenpåverkan. Symtom på östrogenpåverkan kan vara att djuren utvecklar juver, feminisering av valpar och kattungar samt kraftigt löpbeteende trots kastration. Även andra hormoninnehållande läkemedel som administreras topikalt kan orsaka biverkningar hos djur efter kontakt med exempelvis applikationsstället.

För vissa hormoninnehållande läkemedel finns varningar i bipacksedeln gällande exponering hos djur. Det är viktigt att ha exogen hormonpåverkan som differentialdiagnos vid oförklarliga symtom hos djur, skriver Läkemedelsverket, som samtidigt påminner om att det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det kan man göra här

Källa: Läkemedelsverket