EMA öppnar diskussionsplattform för att minska djurförsök

EMA öppnar diskussionsplattform för att minska djurförsök

EMA öppnar sin ITF-plattform för diskussioner om 3R-kompatibla metoder vid utvecklingen av läkemedel. Plattformen är gratis och innehåller vetenskapliga, reglerande och juridiska kompetenser. Det framgår av ett pressmeddelande.

Åtgärden förväntas uppmuntra till prioritering och snabbare integration av alternativa metoder och ligger i linje med EMA:s arbete med 3R-principen: ersätta, minska och förfina användningen av djur när human- och veterinärmedicinska läkemedel, utvecklas, tillverkas och testar.

ITF är ett särskilt forum där tillsynsmyndigheter och läkemedelsutvecklare kan diskutera innovationer som nya behandlingar, metoder och teknik. Det är en tvärvetenskaplig grupp som innehåller vetenskapliga, reglerande och juridiska kompetenser och ger möjlighet att diskutera 3R-kompatibla metoder och underlätta metodernas integration i utvecklingen och utvärderingen av läkemedel.

Alternativa metoder för djurmodeller, till exempel förbättrade tester baserade på mänskliga och animaliska celler, organoider, organ-on-chips och i silikomodellering, ger möjligheter att utveckla bättre och mer förutsägbara vetenskapliga verktyg för att skydda människors och djurs hälsa samt miljön. Att öppna ITF-plattformen ligger i linje med överensstämmer med EMA: s regelverk för forskningsvetenskap till 2025, som syftar till att bygga ett modernt regleringssystem som uppmuntrar till innovation inom human- och veterinärmedicinen.

Källa: EMA