Evidensia omprofilerar Roslagstull till exotiska djur

Evidensia omprofilerar Roslagstull till exotiska djur

Evidensia Djurkliniken vid Roslagstull i Stockholm har länge tagit emot exotiska sällskapsdjur. Nu tar man affärsidén till en högre nivå och omprofilerar till Roslagstulls Veterinärklinik Exotic Evidensia.

– Omprofileringen till renodlad exotisk klinik ska prägla hela besöket hos oss, exempelvis blandas inte bytesdjuren med rovdjuren. Kaninerna behöver inte bli stressade av att trängas med stora hundar, och så vidare. Tiden får utvisa om vi också behöver expandera med större lokaler och vårdavdelningar, berättar klinikchefen Susanne Inestal.

Hund- och kattpatienter slussas över till Evidensia Vasastans Veterinärklinik, även om kunder som vill fortsätta gå med sina hundar och katter till Roslagstull ska få göra det. Men omgörningen kommer att lösgöra mer tider, vilket gör det möjligt att ta emot akutpatienter samma dag.

–När vi kan börja säga ja i större utsträckning försvarar vi vår plats som ledande inom genren, säger Susanne Inestal.

Anledningen till omprofileringen är en stor ökning av antalet exotiska djur i Stockholm, även om Roslagstull har patienter från hela landet. Ökningen beror på storleken, både när det gäller djuret och boendet. Innerstadsbor anpassar sitt val efter vad de har rum för. Många föräldrar som utsätts för barnens övertalning väljer hellre marsvin än hund.

Till de vanligaste patienterna på kliniken hör kaniner med tarm- eller tandproblem, och med omprofileringen förväntas ännu fler. Råttorna har blivit rumsrenare nu jämfört mot tidigare då de gått under beteckningen skadedjur. Ormar förekommer som patienter varje vecka, enligt Susanne Inestal.

Samtidigt som djurägare tenderar att bredda sitt tänkande när de väljer husdjur, utgör veterinärer med exotickompetens en trång sektor.

– Det ingår ingen utbildning om de exotiska djurslagen i det svenska veterinärprogrammet, du behöver gå specifika kurser och utbilda dig utöver programmet. Samma gäller för djursjukskötare. Det finns duktiga svenska veterinärer, men kompetensen är större utomlands, säger Susanne Inestal.

Det gör att utländska veterinärer som arbetar i Sverige oftare visar sig ha den nödvändiga kompetensen. En del av dem jobbar på Roslagstull och under hösten får kliniken ytterligare förstärkning i form av en Diplomate inom exotics.

Källa och foto: Evidensia