SKK kräver hårda politiska tag mot hundsmugglingen

SKK kräver hårda politiska tag mot hundsmugglingen

SKK har under våren samlat fler än 20 000 namnunderskrifter under parollen ”Stoppa smugglingen och massimporten av hundar”. Organisationen kräver nu politiska åtgärder mot den grymma handeln med hundar.

I pandemins spår har efterfrågan på valpar ökat kraftigt. Det har inneburit att marknaden för att smuggla eller massimportera hundar till Sverige i syfte att sälja dem och tjäna snabba pengar har ökat markant, skriver SKK i ett pressmeddelande.

Hundar som smugglats in eller förts till Sverige illegalt i stor skala kommer ofta från så kallade valpfabriker eller föds upp under andra missförhållanden. Tikar och valpar föds upp enbart av ekonomiska skäl utan någon hänsyn till hundarnas välmående. Tullverket rapporterar om hundar som avlivas vid gränsen för att de är i dåligt skick eller saknar dokumentation. Alternativt avvisas hundarna och då tar de sig ofta till Sverige på annat sätt. Så länge det finns en efterfrågan från valpköpare i Sverige kommer denna smutsiga handel fortsätta på bekostnad av hundars och människors hälsa.

Regeringen uttrycker att det är viktigt med informationsspridning. Senaste året har media, myndigheter och organisationer uppmärksammat problemen mer än någonsin. Trots detta ökar fallen enligt statistik från Tullverket. SKK anser därför att det nu måste till politiska åtgärder, och beklagar att näringsminister Ibrahim Baylan personligen inte tagit emot namnunderskrifterna. Listorna och upproper kommer att skickas till honom digitalt, och SKK uppmanar regeringen att lyfta problemen med smuggling och massimport av hundar till Sverige och vidta kraftfulla åtgärder.

I dagarna har också SKK besvarat en remiss till Nordiska rådet angående hur man kan komma till rätta med den illegala handeln med hundar. SKK anser att det utifrån ett djurskyddsperspektiv är en oroväckande systematisering av tredjehandsförsäljning över gränserna där det enda motivet är tjäna pengar, och liknar företeelsen med smuggling av vapen och droger. SKK föreslår att Jordbruksverket samordnar sina register på EU-nivå i stället för en separat nordisk nivå som föreslås, samt att gränsen för när hundar ska betraktas som handelsvara sänks från fem hundar till två. SKK stöttar förslaget att möjliggöra antikroppstester mot sjukdomar som rabies vid införsel av valpar klassade som handelsdjur vid gränsövergång.

Läs SKKs remissvar här.

Källa: SKK