”Stoppa mäns våld mot djur i syfte att skada kvinnor”

”Stoppa mäns våld mot djur i syfte att skada kvinnor”

Övergrepp mot djur i syfte att plåga kvinnor borde ingå i det nya brottet grovt djurplågeri. Det skriver bland andra Katja Puustinen, ordförande i SVF i DN debatt.

Ordet ”djur” lyser med sin frånvaro i regeringens program för att minska mäns våld mot kvinnor, trots att sambandet mellan våld mot kvinnor och djur sedan ett tjugotal år finns beskrivet i internationell forskning, skriver artikelförfattarna. I lagförslaget om det nya brottet grovt djurplågeri nämns både psykiskt våld mot djur och sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor, vilket flera remissinstanser också tar upp.

Men artikelförfattarna menar att det är osäkert hur brottet värderas eftersom regeringen skriver att om våldet påverkat djuret ska avgöras i varje enskilt fall.

I stället bör skrivningen vara generell och tydligt inkludera sambandet i brottet grovt djurplågeri”, heter det i debattartikeln.

Och vidare:

När familjedjur utsätts är det ett psykiskt våld riktat mot kvinnan. Hot mot djur används för att hindra att en kvinna lämnar en relation. Mannen talar om vad som kan hända om djuret lämnas kvar hos honom.

Det nya brottet grovt djurplågeri bör därför inkludera systematiskt våld mot familjedjur som en del i kvinnofrids- och fridskränkning. Det som gör våldet grovt, även om det rör sig om ett lättare våld, är dels att det utövas systematiskt över tid, dels att det syftar till att skada, hota, kränka och kontrollera kvinnor och barn.

Länsstyrelserna bör få i uppdrag att utveckla detta arbete i samverkan med socialtjänst, kvinnojourer och organisationer som ger djur en fristad. Även andra aktörer som vårdpersonal och jurister kan behöva känna till sambandet.

Vidare föreslår artikelförfattarna att regeringen initierar ett informationsarbete som synliggör sambandet, riktat till de som i sitt arbete möter utsatta kvinnor eller djur samt berörda kontrollmyndigheter. Arbetet med sambandet behöver koordineras mellan länsstyrelser, myndigheter, kvinno- och brottsofferjourer samt veterinärkliniker.

Förutom Katja Puustinen har artikeln undertecknats av Carin Holmberg, ordförande, Se sambandet, Jenny Westerstrand, ordförande, Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (Roks), Åsa Hagelstedt, ordförande, Djurskyddet Sverige, Maria Lönn, generalsekreterare, Svenska Djurskyddsföreningen och Patrik Ernby, ordförande i föreningen Veterinär omtanke om våldsutsatta (Voov)

Hela artikeln finns att läsa på DN Debatt den 16 oktober.