2022: Nya EU-regler för läkemedel för djur

2022: Nya EU-regler för läkemedel för djur

Den 28 januari 2022 börjar den nya EU-förordningen 2019/6 att tillämpas. De nya reglerna innebär en hel del förändringar.

Läkemedelsverket erbjuder två webbinarier om den nya veterinärförordningen, riktade till veterinärer.

 • onsdag 15 december 2021 kl. 16.00–17.30
 • onsdag 12 januari 2022 kl. 16.00–17.30

  Preliminärt program
  – Nya receptföreskrifter och vägledning
  – Särskilda regler för antimikrobiella läkemedel
  – Detaljhandel med läkemedel på distans
  – Detaljhandel och utlämnande av läkemedel
  – Veterinär som tjänstgör i annan medlemsstat
  – Behandlingsrekommendationer – råd om användning off-label
  – Marknadsföring och reklam
  – Frågor från deltagare

  Webbinarierna hålls på svenska, digitalt via Microsoft Teams.

Läs mer och anmäl dig här.

Källa: Läkemedelsverket