Driver du eget? Räkna ut din utdelning

Driver du eget? Räkna ut din utdelning

Många som driver eget företag upplever det som krångligt att räkna ut hur mycket de får ta ut som utdelning. Företagarna har tagit fram ett användbart verktyg.

Det kan vara svårt att korrekt beräkna hur mycket man som företagare får ta ut från företaget som utdelning enligt de så kallade 3:12-reglerna. Med hjälp av Företagarnas verktyg, som består av en räknesnurra, går det lättare att göra uträkningen och hitta gränsvärdena. Då kan du se om det är fördelaktigast att ta ut lön eller utdelning. Verktygen ger också en rekommendation om vilket som är bäst för dig – huvudregeln eller förenklingsregeln.

Till verktyget:

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/handbocker-och-guider/verktyg-rakna-ut-312/?utm_campaign=Okt2021&utm_content=Kunskap&utm_custom[apsis]=1403437335&utm_medium=email&utm_source=apsis

Källa: Företagarna