Förbättrad metod att identifiera hundar med risk för cancer

Förbättrad metod att identifiera hundar med risk för cancer

En ny metod har visat sig vara bättre att detektera hundar med cancersjukdomar än standardmetoden. Den framgår av en studie i samarbete mellan diagnostikföretaget Alertix och forskare vid SLU.

Sammantaget kan omkring tre av fyra hundar med cancersjukdom eller misstänkt cancersjukdom upptäckas med den nya metoden, enligt ett pressmeddelande från Alertix.

Det nya resultatet visar att inte bara hundar med lymfom utan även hundar med misstänkta solida tumörer som mammartumörer, histiocytisk sarkom, hemangiosarkom, mastocytom, skvamösa cellcarcinom, njurcancer, melanom och fibrosarkom kan detekteras. Den metod som används är den nyutvecklade Alertix TK1 Elisa för hund.

Jämförgrupper har varit friska bloddonerande hundar. Studien är insänd för presentation vid en vetenskaplig konferens nästa år.

–Det här är mycket lovande resultat som vi vill få bekräftade i större studier under nästa år, säger Alertix forskningschef Staffan Eriksson.

Ett test med Alertix TK1 Elisa ger därför mer värdefull information. Tillsammans med övrig klinisk information kan det bidra till att hunden tidigt får rätt diagnos och behandling.

Alertix Veterinary Diagnostics grundades 2017 och forskar kring om en ny metod att mäta förekomst av enzymet tymidininkinas (TK1) i blod för användning i veterinärsjukvården. TK1 är en biomarkör för tumörtillväxt. Ämnet har kunnat påvisas i blod redan innan patienten uppvisar kliniska symtom, vilket gör att testet kan utgöra ett värdefullt verktyg för att tidigt kunna diagnosticera cancersjukdomar och deras förstadier. Till skillnad från tidigare etablerade metoder att detektera TK1 är Alertix metod immunkemisk. Det gör att den också kan användas för att detektera solida tumörer.

Källa: Alertix