Pandemin minskade matförgiftningarna 2020

Pandemin minskade matförgiftningarna 2020

Antalet rapporterade matförgiftningar mer är halverades under 2020 jämfört med året innan, skriver Livsmedelsverket. En trolig orsak är att pandemiåtgärder haft dämpande en effekt även på matförgiftningar.

Under 2020 minskade antalet inrapporterade fall av matförgiftningar från kommunernas livsmedelskontroll till Livsmedelsverket med nästan 54 procent jämfört med 2019. Från mars, när restriktionerna infördes, minskade de flesta sorters smittor markant. En trolig orsak är att många avstod från restaurangbesök under året samtidigt som fler tvättade händerna mer noga och höll avstånd till andra.

– När restriktionerna infördes avtog vinterkräksjukan kraftigt. Det visar bland annat hur stor effekt det har att tvätta händerna noga och ofta, säger Jonas Toljander risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket.

Även om spridningen av vinterkräksjuka minskade under 2020 orsakade norovirus flest sjukdomsfall under året, 22 utbrott med sammanlagt 513 sjuka. En bakterie som tidigare har varit relativt ovanlig som sjukdomskälla i Sverige, Vibrio parahaemolyticus, kopplades till ett utbrott där 50 personer blev sjuka.

Livsmedelsverkets rapport baseras på 173 rapporter om misstänkta eller bekräftade matförgiftningar med sammanlagt 1 314 sjukdomsfall. Den vanligaste orsaken till smitta var fel temperatur eller fel tid vid förvaring av maten. Det angavs som orsak i 21 rapporter. Det kan till exempel vara för låg temperatur vid varmhållning eller för hög temperatur vid kylförvaring.

Källa: Livsmedelsverket