Recept för antimikrobiella läkemedel gäller 5 dagar

Från och med den 28 januari 2022 gäller särskilda bestämmelser vid användning av antimikrobiella läkemedel till djur. Det innebär till exempel att recept som förskrivs för djur på dessa läkemedel är giltiga i fem dagar från och med den dagen receptet skrivs ut.

Det skriver Läkemedelsverket, som också presenterar hela listan på läkemedel som omfattas av de nya reglerna här

För övrigt håller Läkemedelsverket på att förbereda sig för den nya lagstiftning för veterinärläkemedel, som börjar gälla den 28 januari 2022. Två webbinarier planeras:

• Onsdag 15 december 2021 kl 16:00-17:30

• Onsdag 12 januari 2022 kl 16:00-17:30

Preliminärt program:

– Nya receptföreskrifter och vägledning
– Särskilda regler för antimikrobiella läkemedel
– Detaljhandel med läkemedel på distans
– Detaljhandel och utlämnande av läkemedel
– Veterinär som tjänstgör i annan medlemsstat
– Behandlingsrekommendationer – råd om användning off-label
– Marknadsföring och reklam
– Frågor från deltagare

Webbinarierna hålls på svenska via Microsoft Teams.

Läs mer och anmäl dig här

Källa: Läkemedelsverket