SVA om coronakrisen: Trögt att få till stånd operativt samarbete med humansjukvården

SVA om coronakrisen: Trögt att få till stånd operativt samarbete med humansjukvården

Under inledningen av pandemin ställde SVA snabbt om från djur- till humanvård.

SVA mobiliserade på eget initiativ snabbt sina resurser till att stötta humansjukvården genom att bland annat skjuta till analyskapacitet. De metoder för laboratorieanalyser som utförs inom veterinärmedicin överensstämmer i princip helt med metoderna inom humansjukvården.

Coronakommissionen skriver ”Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) kontaktade tidigt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och erbjöd sitt stöd. Från den 1 april började SVA utföra analyser åt humansjukvården.”

Sammanfattningen speglar inte frustrationen hos SVA med att det dröjde ända in i april innan testningen kom igång. Det var många på SVA som insåg att det här kunde bli allvarligt och att de laboratorier och utrustning som var förbehållna djurprover lika väl kunde användas för människoprover. Det som framförallt krävdes var att integrera IT-systemen med olika regioner och det kunde IT-utvecklarna på SVA lösa på ett par veckor. Staffan Ros var krisledningschef under pandemin på SVA och en i teamet bakom omställningen.

– Det var frustrerande att stå med outnyttjad kapacitet och samtidigt läsa i tidningarna om enorma behov. Andra länders motsvarigheter till SVA stöttade redan humansjukvården. Trots att vi anmält våra resurser till både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, och trots att vi haft direktkontakt med flera regioner, var det mycket trögt att få till stånd ett operativt samarbete. Först efter det att SVA hade gått ut via medierna började samarbeten att etableras. Alla kunde ju se att regionerna hade stora behov och när vi väl nått ut med vårt erbjudande analyserade SVA över 1 000 tester per dygn, säger Staffan Ros.

Något som inte nämns av Coronakommissionen, men som SVA lyft fram, är att det krävs regeländringar om SVA även vid framtida kriser ska kunna stötta humansjukvården. Under våren 2020 löstes detta genom ett särskilt regeringsbeslut, vilket dock var tidsbegränsat.

SVA har en kapacitet att som förstärkningsresurs stötta humansjukvården och Försvarsmakten i större samhällskriser och vid höjd beredskap. När SVA:s skrivelse lämnades till Coronakommissionen i april 2021 hade SVA utfört 241 354 PCR-analyser och andra tester åt sex sjukvårdsregioner. Ändamålsenliga laboratorielokaler, kunskap om coronavirus hos djur och erfarenhet av stora provvolymer var framgångsfaktorer.

Läs mer här.

Källa: SVA Foto: Mikael Propst/SVA