Fågelinfluensa i Skåne: Håll tamfåglar inomhus

Fågelinfluensa i Skåne: Håll tamfåglar inomhus

Fågelinfluensa har konstaterats hos en besättning med hobbyhöns och ankor i Skurups kommun, Skåne. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Jordbruksverket har infört restriktionszoner runt den smittade besättningen. Det aktuella högpatogena fågelinfluensaviruset är mycket smittsamt mellan fåglar.

Den 2 november beslutade Jordbruksverket att höja skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 i södra Sverige för att skydda svenska fågelbesättningar. Det innebär att huvudregeln är att tamfåglar ska hållas inomhus. Det högpatogena fågelinfluensavirus som orsakade ett stort antal utbrott av fågelinfluensa på fjäderfän i Europa 2020-2021 har blivit kvar och fortsatt att cirkulera i den vilda fågelpopulationen både i Sverige och i våra grannländer.

– Att fågelinfluensa nu upptäcks på tamfågel i Sverige är inte oväntat. Säsongen 2020-2021 var mycket svår och vi hade då det största antalet fågelinfluensafall på tama fjäderfän någonsin i Sverige. Det är extra viktigt att du som djurägare, oavsett storlek på anläggning, förstärker dina hygienrutiner och beaktar de regler som gäller vid höjd skyddsnivå, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Jordbruksverket kommer öka övervakningen av fjäderfäbesättningar i restriktionszonen. I södra Sverige är risken just nu extra stor för fågelinfluensa, mer information om vilka åtgärder du kan vidta för att skydda dina fåglar kan du hitta på Jordbruksverkets webbplats.

Källa: Jordbruksverket