Hjärtsjukdom kan påverkas av olika faktorer hos olika raser

Hjärtsjukdom kan påverkas av olika faktorer hos olika raser

Den genetiska variationen i serotonintransportproteinet SERT kan öka risken för hjärtsjukdomen MMVD hos malteser – men troligen inte hos cavalierer. Det visar en studie vid SLU.

Serotonin är en signalsubstans inom samma ämnesgrupp som dopamin, noradrenalin och adrenalin. Substansen har flera grundläggande funktioner i centrala nervsystemet, mag-tarmkanalen och blodcirkulationen. Korrekt reglering av serotonin är avgörande för funktionen och felaktig serotoninreglering i hjärtat anses vara viktig för utvecklingen av myxomatös mitralisklaffssjukdom (MMVD), den vanligaste hjärtsjukdomen hos hund. Forskare vid SLU har i ett internationellt samarbete studerat hur genetik påverkar serotoninreglering och utveckling av MMVD hos hundar.

Vissa varianter av den gen som reglerar serotonintransportproteinet SERT har föreslagits öka risken för utveckling av MMVD hos hundar av rasen malteser. Målet med den aktuella studien var att undersöka om de misstänkt skadliga genvarianter som hittats hos malteserhundar även kunde kopplas till förekomst och sjukdomsgrad av MMVD hos cavalier king charles spaniel (även kallade cavalierer), en ras med ovanligt hög risk för MMVD.

De skadliga varianter av SERT-genen som beskrivits hos malteserhundar kunde inte påvisas hos någon av de 71 cavalierer som undersöktes i studien. Forskargruppen ser det därför som osannolikt att den studerade genetiska variationen i SERT bidrar till sjukdomsutvecklingen av MMVD hos cavalierer.

Länk till publikationen här

Källa: SLU