SVA inför prisförändringar för patologisk analys

SVA inför prisförändringar för patologisk analys

Inför 2022 förenklar SVA:s patologienhet sitt utbud i syfte att göra det enklare att välja rätt undersökning. Därför genomförs också prisförändringar inom histopatologi, cytologi och obduktion.

Från och med den 17 januari 2022 utgår prissättningen för histopatologi till stor del från en stege för antalet insända preparat, oavsett hur många processer de utgår från (Histopatologi allmän). Det gäller till exempel biopsier eller i vissa fall hela fixerade organ, och vad gäller cytologin från antalet glas, skriver SVA.

Vissa undantag finns för särskilda organ som medför ett mer omfattande arbete för preparering och undersökning (flera sammanhängande juverdelar, helt hjärta, hjärna eller ögon, samt livmoder med äggstockar). Isolerade juvernybildningar eller enstaka juverdelar som insänds tillsammans med flera sammanhängande juverdelar kommer att debiteras separat enligt prisstegen för biopsier (Histopatologi allmän), utöver Histopatologi juver för de sammanhängande juverdelarna.

En ny prisstege införs för endoskopiska biopsier eller grovnåls-/Trucut-biopsier, då dessa som regel är mycket små och fler biopsier kan behöva undersökas. För hudbiopsier från hudutredningar finns också en egen artikel som tidigare, för upp till fem biopsier.

För obduktioner tas viktklasserna för hund och katt bort, så att ett pris gäller för alla hundar och ett för alla katter, med undantag för neurologiutredningar.

Artikeln ”Obduktion neurologiutredning hund/katt” kostar mer på grund av att detta är en mer omfattande undersökning med mer provtagning än en genomsnittlig obduktion. Denna undersökning ska användas då fullständig neurologisk undersökning av valda delar av centrala och perifera nervsystemet önskas (det vill säga av hjärna, ryggmärg, perifera nerver, nervrötter/ganglier, eventuellt muskulatur), som del av utredning av en patient med neurologiska symtom.

Namnet har ändrats på artiklarna för obduktion av övriga smådjur och exotiska djur. De inkluderar dock samma djurarter som tidigare.

För fullständiga nya priser för obduktioner och histopatologiska eller cytologiska undersökningar, gå till SVA-analyser

Källa och foto: SVA