Trubbnosiga katter riskerar flera sjukdomar

Trubbnosiga katter riskerar flera sjukdomar

En mycket hög andel av svenska utställningskatter av trubbnosig typ har en ökad risk för sjukdomsutveckling i övre luftvägarna och ögonen. Det visar en studie vid SLU.

Brachycefali hos katt kopplas till sjukdomsproblem av varierande allvarlighetsgrad. För att ta reda på mer om situationen hos svenska katter har forskare från SLU undersökt ansiktsdrag hos utställningskatter av raserna perser och exotic.

I studien undersöktes 76 raskatter med intresserade ägare vid internationella kattutställningar i Sverige. Ansiktena bedömdes bland annat avseende position av nosspegeln, förekomst och grad av trånga näsborrar samt förekomst av tårflöde och inåtrullade ögonlock. Som jämförelse undersöktes också huskatter som av olika anledningar besökte SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) i Uppsala.

Hos över 80 procent av raskatterna sågs måttligt till kraftigt trånga näsborrar, ökat tårflöde och/eller ett högt anlagd nosspegel. Nästan en tredjedel av raskatterna hade även inåtrullade ögonlock. Ingen av dessa förändringar sågs hos de undersökta huskatterna.

Studien visar att en mycket hög andel av Sveriges utställningskatter av trubbnosig typ har en ökad risk för sjukdomsutveckling i övre luftvägarna och ögonen. Forskargruppen hoppas att en ökad medvetenhet om situationen kan leda fram till ett avelsarbete med målet att minska problemets omfattning inom berörda raser.

Länk till publikationen här

Källa och foto: SLU