Utbrott av fågelinfluensa runt om i Europa

Utbrott av fågelinfluensa runt om i Europa

Ännu ett fall av fågelinfluensa har konstaterats på en anläggning med unghöns i Simrishamns kommun i Skåne. Det är det fjärde konstaterade fallet av fågelinfluensa på tamfågel i Sverige denna säsong. Även runt om i Europa rapporteras om stora problem med fågelinfluensautbrott och alla, såväl producenter som hobbyhönsägare, uppmanas att vara extra uppmärksamma och följa de restriktioner som gäller.

– Läget är mycket allvarligt och jag vill påminna alla producenter, stora som små, att vara noga med att skydda sina fåglar mot smitta. Det är en stor risk att vilda fåglar för in smittan och det är därför ytterst viktigt att tama och vilda fåglar hålls isär. Om man trots allt upptäcker ökad dödlighet ska man omedelbart kontakta sin veterinär, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Fågelinfluensa har konstaterats i ett av anläggningens två stall. I stallen finns totalt cirka 20 000 unghöns. De smittade fåglarna kommer att avlivas och anläggningen att saneras. Anläggningen är spärrad och ett restriktionsområde på 10 kilometer har satts upp. Inom restriktionsområdet runt den aktuella anläggningen gäller skyddsnivå 3 vilket innebär skärpta krav kring bland annat vilka fåglar som ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött.

– Situationen är allvarlig och tyvärr liknar den förra säsongen som var den värsta vi någonsin har sett i Europa och Sverige. Vi har flera fynd på vilda fåglar och nu också fler fall på fjäderfä. Samma situation rapporteras från andra länder i Europa. Förebyggande smittskyddsarbete och omedelbar rapportering av ökad dödlighet är otroligt viktigt just nu, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Källa: Jordbruksverket