Evidensia effektiviserar sin app

Evidensia effektiviserar sin app

Evidensia lägger nu de två funktionerna boka tid på klinik och möta videoveterinären i samma app. Tidigare låg funktionerna i olika appar.

Det innebär att Evidensias kunder själva kan boka tid på djurklinik och, om de behöver omgående rådgivning, koppla upp sig mot Evidensias veterinärer via mobilen eller surfplattan.

Alla djur som tidigare har varit hos Evidensia finns i det gemensamma journalsystemet för samtliga Evidensiakliniker och -sjukhus. Därmed kan varje veterinär som konsulteras, oavsett om det sker via ett fysiskt besök eller digitalt, gå in i djurets journal och se patienthistoriken. Även Evidensia-appen är integrerad i detta system. Därmed får djurägaren tillgång till all information, receptförnyelser och hemgångsråd samlad på en plats.

–Genom att ena flera bokningssätt i en app kan vi underlätta kontakten med oss ytterligare och minska risken för uteblivna veterinärbesök. Tidsbrist får aldrig vara en orsak till att djur blir utan hjälp, säger Johan Wiklund, Evidensia Sveriges vd.

Källa: Evidensia