Forskning ger inget belägg för att det finns farliga hundraser

Forskning ger inget belägg för att det finns farliga hundraser

Brittiska veterinärförbundet, BVA, har tagit ställning emot synen på att vissa hundraser skulle vara farligare än andra. Förbundet lutar sig på oberoende forskning från universitet i Middlesex.

Forskningsrapporten har tagits fram på uppdrag av den brittiska regeringen och innehåller förslag på åtgärder för att minska förekomsten av hundattacker och främja ansvarsfullt hundägande. Rapporten kastar tvivel över uppfattningen att vissa hundraser skulle vara farliga i sig och utgöra en större risk för allmänheten än andra raser. Det gäller bland andra pit bull-terrier och dogo argentino. Några bevis eller statistik på att så skulle vara fallet kunde rapportförfattarna inte finna. I stället framhålls mänskligt beteende och olämpliga hundägare som en nyckelfaktor vid alla typer av attacker och aggressivitet från hundarnas sida. Specifik lagstiftning som skulle omfatta vissa raser tjänar alltså inget syfte. I Storbritannien finns en sådan lag, Dangerous Dogs Act, och då och då diskuteras även i Sverige att liknande lagar införs.

Brittiska veterinärer har länge argumenterat för att ta bort Dangerous Dogs Act, och resultatet av forskningsrapporten välkomnas därför av BVA och flera stora djurorganisationer i Storbritannien. Alla hundar kan bli farliga, framhåller BVA.

Rapporten från universitet i Middlesex har titeln “Investigation of measures to reduce dog attacks and promote responsible ownership amongst dog owners with dog control issues in the UK”.

Källa: BVA