Köttätande rovdjur får oftare cancer än idisslare

Köttätande rovdjur får oftare cancer än idisslare

Det är inte bara människor som löper högre risk för cancer om de äter för mycket rött kött. Detsamma gäller alla däggdjur som är köttätare. Det visar en studie som publicerats i Nature.

Forskarna har använt data från 110 148 djurparksdjur, fördelade på 191 olika arter. Studien visar att däggdjur får cancer i högre grad än andra slags djur, och att risken skiljer sig åtskilligt bland däggdjuren.

Enligt studien beror den ökade cancerrisken bland annat på vad djuren äter. Köttätande djur, särskilt de som äter andra däggdjur, löper högst risk att dö i cancer. I vissa fall är risken mycket hög. Exempelvis berodde 57 procent av alla dödsfall hos rovpungdjuret Byrnes pungmus på cancer enligt studien, och en fjärdedel av alla trädleoparder och rödvargar i studien hade dött av cancer.

Varför är det så? En teori är att djurparksdjur får för lite motion. Men det gäller i så fall även idisslande djur, som sällan får cancer. Kanske beroende på att de får i sig mer fibrer i kosten.

Källa: Nature