Nya amerikanska riktlinjer för åldrande katter

Nya amerikanska riktlinjer för åldrande katter

Den amerikanska organisationen för kattveterinärer, AAFP, har kommit med nya riktlinjer för vården av åldrande katter och deras sista tid i livet. Riktlinjerna lägger stor vikt vid kommunikationen mellan veterinär och djurägare.

AAFP står för American Association av Feline Practitioner och riktlinjerna har fått titeln ”2021 AAFP Feline Senior Guidlines”. Senast organisationen gav ut liknande riktlinjer var 2009, och sedan dess har mycket hänt. Dels på det veterinära området, dels när det gäller djurägarnas syn på sin katt.

De nya riktlinjerna lägger tyngdpunkten på katten som individ och förespråkar att varje kattfall ses som unikt. Visserligen drabbas åldrande katter av en rad klassiska kattsjukdomar, men de utvecklas på olika sätt hos olika individer, och varje enskild katt har sitt eget sätt att reagera på sjukdom. Framför allt upplever olika katter smärttillstånd på skilda vis.

I riktlinjerna ges råd om hur ofta gamla katter bör tas till veterinär för genomgång och hur man då bäst handskas med dem. De sjukdomar som ofta drabbar äldre katter beskrivs i detalj i riktlinjerna. Där beskrivs också nya metoder för diagnos och behandling, som nya rön vad gäller utfodring.

Framför allt trycker författarna till riktlinjerna på vikten av att ha en god kommunikation med djurägarna, så att de förstår hur de till exempel ska förändra kattens hemmiljö för att bättre anpassa den till den åldrande katten. Målet är att ge katten så god livskvalitet som möjligt ända till slutet. Kronisk smärta är ett stort hot mot livskvaliteten, eftersom den är svår att upptäcka hos katter. Här kan djurägarna spela en viktig roll.

I riktlinjerna finns också råd om hur veterinär och djurägare kan tänka när det gäller palliativ vård kontra avlivning, inte minst med tanke på de kostnader som uppstår för den djurägare som vill förlänga kattens liv utan att livskvaliteten försämras allt för mycket. Men för att fatta rätt beslut är det viktigt att ägaren och veterinären har skapat en förtroendefull relation sinsemellan.

Länk till riktlinjerna här: