Oklart hur djursjukvårdspersonal ska hantera familjekarantän

Oklart hur djursjukvårdspersonal ska hantera familjekarantän

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har publicerat en lista med yrkeskategorier som undantas från förhållningsregler i samband med covid. Djursjukvården finns inte med. Gröna arbetsgivare är starkt kritiska.

Företag i djursjukvården har enligt Gröna arbetsgivare nu drabbats av sjukskrivningstal på 60-70 procent, till stor del beroende på kravet att den som har en familjemedlem med bekräftad covid måste stanna hemma i minst fem dagar, oavsett om man själv är sjuk eller inte. Men sedan några dagar finns en lista på yrkeskategorier som är undantagna från den regeln.

– På listan finns inte djursjukvårdens nyckelpersoner eller funktioner över huvud taget omnämnda. Det är inte första gången MSB missar djursjukvården när det gäller att identifiera samhällets viktiga verksamheter, säger Lars-Olov Söderberg som är förhandlare och avtalsansvarig för Svensk djursjukvård på Gröna arbetsgivare.

Enligt Lars-Olov Söderberg råder just nu stor förvirring i branschen och hos kommunerna om vad som gäller.

– Vi vet att de stora veterinärkoncernerna med enheter över hela landet har ringt många olika kommuner och fått olika besked om man skulle kunna få undantag från reglerna om anhörigkarantän och barnomsorg.

Enligt Lars-Olov Söderberg kan det bli svårt för branschen att hålla lagkravet på att djur inte ska utsättas för onödigt lidande. Det kan räcka med att det saknas en kirurg eller djursjukskötare som ger narkos för att behandlingar måste ställas in.

– Yttersta plan B är att djursjukvården tvingas börjar avliva. Där är vi inte ännu men tillgängligheten på vård krymper i takt med att klinikerna tvingas dra ner på öppettider till följd av personalbrist. Jag tror inte MSB har full förståelse för situationens allvar, säger han.

Så här beskriver en veterinär i ett mejl till MSB den förvirrade situationen:

”Jag är smådjursveterinär på en mindre klinik. Jag jobbar INTE med tjänstehundar utan bara husdjur som ägs av privatpersoner. Min arbetsgivare ”kan inte svara på om vi är samhällsviktig verksamhet”. Vad ska jag göra? Hur får man veta om man behöver jobba/stanna hemma om någon i familjen är covid-positiv? Jag vill inte göra fel.”

Lars-Olov Söderberg vill nu att MSB skyndsamt omprövar sitt beslut att inte inkludera djursjukvård i den aktuella listan.

MSB meddelar att man tagit fram listan i samarbete med Folkhälsomyndigheten som bestämt att den ska vara ”väldigt kort och väldigt begränsad”. Därför finns inte djursjukvården med på den.

Text Håkan Frisell Bilden föreställer Lars-Olv Söderberg, Gröna Arbetsgivare