Studie ska visa om dimningsteknik är effektivt för att rena stall

Studie ska visa om dimningsteknik är effektivt för att rena stall

På hästnäringens riksanläggning Wången pågår ett forskningsprojekt där man testar att systematiskt desinficera ett stall med dimningsteknik samt vattenrening.

Grundläggande smittskyddsåtgärder stoppar inte all smitta i ett stall. Dessutom förorenas hästarnas närmiljö hela tiden ner av fekalier, kroppsvätskor och biologiskt material. Därför genomförs nu ett unikt forskningsprojekt på Wången för att studera om systematisk automatiserad desinficering kan vara ett hjälpmedel för bättre hästhälsa när hästarna står på box.

Det som testas är produkten Hippofix ytdesinfektion, som innehåller en långtidsverkande väteperoxid som är ofarlig för djur, människor och natur. När väteperoxiden haft sin verkan blir restprodukterna vatten och syre. Det gör produkten lämplig för dimning och vatteninblandning. Därmed kan man bryta utbrott av smittor som orsakas av svamp, bakterier eller virus som ringorm, kvarka, ekvint herpesvirus eller corona, enligt leverantören, kemiföretaget Viridis Chemica.

Dimningstekniken används redan på många håll för andra djurslag, bland annat av eko-bönder, men har bara nyligen börjat användas för häst. Användningen av väteperoxid i olika koncentrat är beprövat inom annan djurhållning, inom veterinärvård och humanvård.

I studien på Wången ingår 13 hästar. Ett sprinklersystem har installerats i stallet, som dimmar alla boxar varje timme. Hälften av hästarna får också sitt vatten renat med Hippofix och hälften inte. Mitt i studien växlas grupperna. Hästskötarna vet inte vilken typ av vatten som ges till vilken häst.

– Vi följer noggrant hästarnas hälsa i studien. Vi tempar alltid hästarna varje dag här på Wången, men nu väger vi dem också flera gånger i veckan. Dessutom tar vi regelbundet blod- och vattenprover för att ta reda på om och hur hästarna påverkas, säger Ulf Hedenström, veterinär på Wången och försöksledare.

Man har också installerat kameror i stallet för att kunna följa hästarnas rörelse under dimningstillfällena.

– Även duscharna i stallet desinficeras mellan varje användning eftersom just duschar är ett ställe där smitta kan spridas mellan hästar, berättar Ulf Hedenström.

En tidigare studie genomförd av en hippologstudent på Wången har visat att hästarna drack 35 procent mer om vattnet blandades med en låg dos av Hippofix. Nu upprepas den studien med ett annat och mera omfattande upplägg. Resultat från den pågående studien väntas under våren 2022.

Källa och bild: Wången Bildtext: Dimning pågår i stallet.