Svag ökning av antalet anmälningar till Ansvarsnämnden

Svag ökning av antalet anmälningar till Ansvarsnämnden

Förra året fick Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård in 244 ärenden. Det är 19 fler än föregående år. En veterinär fick en varning. 34 erinringar delades ut, varav övervägande delen var till veterinärer.

– Det är en liten ökning av antalet ärenden, konstaterar Annelie Svensson på Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Av ärendena gällde 3 godkända hovslagare, 13 legitimerade djursjukskötare och 10 ej djurhälsopersonal. Resterande anmälningar avsåg veterinärer.

Vilka är ej djurhälsopersonal?

– Man kanske anmäler man veterinären och även receptionisten på kliniken. Om receptionisten inte är en legitimerad djursjukskötare får vi avvisa anmälan i den delen. Nämnden kan bara pröva dem som har legitimation eller ett godkännande.

Den enda varningen som delades ut förra året handlade om onödigt lidande som en tioårig katt orsakats i samband med en amputering av en tass.

Så här skriver Ansvarsnämnden i sitt beslut:

”Ansvarsnämnden anser att …(veterinären) har begått flera fel vid behandlingen av katten. Nämnden konstaterar att katten bandagerades på ett felaktigt sätt, att det tog för lång tid mellan bandageomläggningarna, att det var oacceptabelt att amputera tassen i nivå med metatarsalbenen och att hanteringen orsakat katten mycket stort lidande från det att bandaget lades till dess bakbenet amputerades helt. Felen är så allvarliga att … (veterinären) ska tilldelas en varning.”

Text Håkan Frisell

Fakta:

Ärenden till Ansvarsnämnden:

2019 – 196 ärenden

2020 – 225 ärenden

2021 – 244 ärenden

Varningar och erinringar som Ansvarsnämnden delat ut:

2019 – 1 varning och 31 erinringar

2020 – 3 varningar och 26 erinringar

2021 – 1 varning och 34 erinringar

(källa: Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård)