Var tredje norsk veterinär tycker livet är värdelöst

Var tredje norsk veterinär tycker livet är värdelöst

Veterinären Helene Seljenes Dalum har i ett par års tid arbetat med en doktorsavhandling om den psykiska ohälsan bland norska veterinärer. Nu är en delstudie klar, och resultatet nedslående. Det skriver hon själv i tidningen Dagens Näringsliv.

Nästan 30 procent av veterinärerna i Norge har under det senaste året känt att livet inte är värt att leva. 5 procent har haft allvarliga självmordstankar och 0,2 procent har försökt att ta sitt liv, enligt studien som publicerats i tidskriften BMJ Open.

Omkring hälften av de veterinärer som haft allvarliga självmordstankar har angett arbetsrelaterade problem som den största orsaken till att de mår så dåligt. I den här gruppen finns dubbelt så många kvinnor som män.

Jämfört med den norska befolkningen generellt är självmordstalen dubbelt så höga för veterinärer under åren 1960 till 2000.

För att genomföra studien har Helene Seljenes Dalum och hennes kolleger kartlagt arbetsvillkor, trivsel och hälsa bland de norska veterinärerna. Nästan 2 600 veterinärer har svarat på omfattande enkäter. Det utgör en svarsprocent på 75 procent, vilket är ovanligt högt för den här typen av undersökningar, enligt Helene Seljenes Dalum.

Länk till publikationen här

Källa: Dagens Näringsliv