Efter norska domen: WSAVA vill se hälsofokuserad uppfödning

Efter norska domen: WSAVA vill se hälsofokuserad uppfödning

World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) delar den oro som nyligen uttryckts av den norska domstolen angående uppfödning av bland annat engelska bulldoggar och Cavalier king charles spaniel. Organisationen stödjer insatserna från Djurskyddet Norge och den norska djurskyddslagen, och säger samtidigt att ”aveln ska främja egenskaper som ger robusta djur med god funktion och hälsa.”

I ett nytt ställningstagande efterlyser WSAVA ett mycket större fokus på hälsoscreening av avelsdjur och utbildning av allmänheten. Köpare bör uppmuntras att be uppfödare att få se dokumentation av hälsoundersökningar före avel på föräldrar till valpar och kattungar innan köpet går igenom. Organisationen är också tydlig med att den anser att uppfödare i urvalet av avelshundar och -katter bör undvika extrem exteriör som gör djuren predisponerade för sjukdomar och dåligt mående.

WSAVA:s svar på den norska domstolens avgörande har letts av dess Hereditary Disease Committee (HDC), vars medlemmar inkluderar världsledande veterinärgenetiker, med stöd av WSAVA:s Animal Wellness and Welfare Committee (AWWC). Ordföranden för HDC, DVM Jerold Bell, är praktiserande veterinär och adjungerad professor i genetik vid Tufts Cummings School of Veterinary Medicine, Massachusetts, USA. Han säger:

”Vi erkänner de allvarliga hälsoproblem som orsakas av brachycephaly och annan extrem anatomi samt ärftliga sjukdomar hos hundar och hårt avlade djur. Vi tror att hälsofokuserad avel och uppfödningsmetoder är medlet för att förbättra hälsan och välfärden för dessa djur, och eftersträvar en ”hälsokvalitetskontroll”. Allmänhetens förtjusning i dessa raser kräver ett att det läggs ett större fokus på utbildning om hälsosam avel, eftersom förändrad efterfrågan från allmänheten kommer att förbättra avelsmetoderna vilket med tiden kommer att skapa verklig förändring och friskare djur.

Enligt Jerold Bell arbetar WSAVA HDC och AWWC arbetar redan nu med att ta fram flera utbildningsinitiativ som ska lanseras senare i år. Organisationerna är angelägna om att samarbeta med veterinärer och andra intressenter för att öka farten i förändringstakten.

Det nya ställningstagandet ansluter till ett tidigare, där WSAVA uppmanar veterinärer och uppfödare att se till att kriterier som används för urval av avelsdjur ska innehålla förmågan att föröka sig naturligt och utesluta anatomiska egenskaper som predisponerar för ärftlig sjukdom och dåligt mående. I dokumentet uppmanas också uppfödare att använda hälsoscreening före avel för att välja ut djur som sannolikt kommer att producera friska avkommor.

Källa: WSAVA