Hårdare straff för brott mot djur 1 juli

Hårdare straff för brott mot djur 1 juli

Den 1 juli i år kommer en ny straffbestämmelse om grovt djurplågeribrott införas för de allvarligaste fallen av brott mot djur.

Regeringen lämnade i oktober förra året en proposition till riksdagen med förslag om strängare straff och mer effektiva sanktioner vid brott mot djur. I propositionen föreslår regeringen att det ska införas ett nytt grovt djurplågeribrott i brottsbalken, med en straffskala på fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

– Jag är glad för att regeringens förslag nu blir verklighet. Sverige har en modern och stark djurskyddslagstiftning som ställer höga krav på djurhållare. Men i de fall djur utsätts för brott eller då djurhållare inte lever upp till kraven som ställs för att skydda djuren, behöver samhället kunna gripa in med kraftfulla och snabba sanktioner, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Regeringen föreslår bland annat också att djurskyddskontrollmyndigheterna ska få besluta om sanktionsavgifter i vissa fall, för att även mindre allvarliga överträdelser ska mötas av en snabb och kännbar reaktion. Sanktionsavgifterna ska vara minst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor.

Förslagen debatterades i riksdagen den 2 februari och riksdagen röstade då ja till regeringens förslag. Lagändringarna kommer att träda i kraft den 1 juli i år.

Till propositionen

Källa: Regeringen