Medverka till masteruppsats om hundars beteenden

Medverka till masteruppsats om hundars beteenden

Veterinärstudenten Liselotte Samuelsson arbetar just nu på sin masteruppsats. Den handlar om tolkning av hundars beteenden. Hjälp henne genom att svara på hennes enkät.

Liselotte har alltid haft stort intressen för hundar och deras beteenden. Innan hon började på veterinärutbildningen läste hon både djurskydd och etologi. Nu vill hon utveckla sin kompetens inom detta område.

–För veterinärer är det viktigt för att kunna reducera den stress som hunden upplever vid ett besök inom djursjukvården. Dessutom är detta en arbetsmiljöfråga för veterinärer och djursjukskötare. Om man kan tolka hundens beteende och signaler rätt, minskar risken att man blir skadad, säger hon.

Inom ramen för sin masteruppsats har Liselotte tagit fram en enkät som riktar sig till legitimerade veterinärer och legitimerade djursjukskötare som arbetar, eller har arbetat kliniskt med hundar.

Enkäten finns här: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=9SARVUSEU616

Tack för din hjälp! Bildtext: Veterinärstudenten Liselotte Samuelsson