Norsk dom stoppar oseriös avel på engelsk bulldogg och cavalier king charles

Norsk dom stoppar oseriös avel på engelsk bulldogg och cavalier king charles

Oslo tingsrätt har slagit fast att oseriös avel på engelsk bulldogg och cavalier king charles spaniel inte ska vara tillåten i Norge, av djurskyddsskäl. Det skriver tidningen Djurskyddet.

Det är den norska djurskyddsföreningen Dyrebeskyttelsen som gått till domstol och fått rätt i sitt krav att oseriös avel med de aktuella raserna inte ska vara tillåten.

Förra året beslöt Stortinget om en ändring i djurskyddslagen, som gör att inte bara uppfödare kan hållas ansvariga för osund och oetisk avel. Nu gäller det även rasklubbar och norska kennelklubben NKK. Ansvaret för att främja avel som ger friska djur är gemensamt i Norge.

När lagen trädde i kraft stämdes NKK, rasklubbarna och uppfödare av de två raserna av den norska djurskyddsföreningen. Skälet var brott mot avelslagen, och en lång rad sjukdomar som drabbar de båda raserna listades. Det handlar bland annat om CM, SM och hjärtklaffssjukdom har cavalier king charles och om BOAS, svårigheter att valpa och ortopediska problem hos engelsk bulldogg.

Den 31 januari kom alltså domen i Oslo tingsrätt, och den ger djurskyddsföreningen rätt på alla punkter.

Den fällande domen innebär dock inget förbud för seriös avel på dessa hundraser. ”En fällande dom innebär inget förbud mot seriös uppfödning av bulldogg eller cavalier, eftersom seriös och vetenskapligt baserad korsning skulle kunna vara ett bra alternativ”, heter det i domen.

Källa: Tidningen Djurskyddet