Prispengar att söka för unga kattforskare

Prispengar att söka för unga kattforskare

European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) bjuder in ansökningar till 2022 års ABCD & Boehringer Ingelheim Award, som syftar till att belöna innovativt och unikt arbete av unga forskare inom området infektionssjukdomar hos katter och/eller tillämpad immunologi.

De som söker bör ha fått ett arbete publicerat eller accepterats för publicering i en referentgranskad tidskrift eller motsvarande under 2020 eller senare. Sökande bör vara baserade i Europa, ha genomgått en veterinär eller biomedicinsk utbildning och helst vara under 35 år vid ansökningstillfället.

Ansökan ska göras på engelska i digitalt format och innehålla en kort sammanfattning (max 500 ord) av det arbete som den sökande önskar lämna in, samt en kort meritförteckning och två personliga referenser. Alla relevanta publikationer och/eller avhandlingar om ämnet bör inkluderas. Sista inlämningsdag är 15 april 2022.

Priset 2022 (1 000 euro) finansieras av Boehringer Ingelheim och kommer att delas ut av ABCD vid kongressen för International Society of Feline Medicine, som kommer att äga rum från 30 juni till 3 juli på Rhodos. För att kunna delta i kongressen får pristagaren får kostnadsfri registreringsamt kostnader för returresor och boende täckta. Vinnaren förväntas hålla en kort presentation eller presentera en poster med sina resultat vid detta evenemang.

Young Scientist Award skapades 2008 tillsammans av Boehringer Ingelheim (då Merial) och ABCD.

Mottagarna 2021 av priset var Julia Klaus (Zürich) och Yasmina Parr (Glasgow).

Ansök här.

Källa: ABCD och Boehringer Ingeheim