Veterinärer behöver träna på att kommunicera med djurägare

Veterinärer behöver träna på att kommunicera med djurägare

Veterinärer använder ofta en ineffektiv kommunikationsstil när de möter djurägare, visar en studie från SLU. Klientcentrerad kommunikation vore bättre, men kräver träning.

Hur veterinärer kommunicerar med djurägare har stor betydelse, inte minst i rådgivande samtal. Trots att så kallad klientcentrerad kommunikation rekommenderas är denna kommunikationsstil relativt ovanlig hos veterinärer. Motiverande samtal är en vetenskapligt utvärderad klientcentrerad rådgivningsmetod som skulle kunna användas för att stärka djurägares egen motivation och engagemang för förändring.

I denna studie undersöktes veterinärers användning av klientcentrerad kommunikation i möten med hundägare. Rådgivande samtal om tandborstning av hund analyserades enligt ett kodningsprotokoll (MITI 4.2.1) för att se i vilken grad motiverande samtalstekniker används av veterinärer utan tidigare träning i detta.

I studien sågs att veterinärerna dominerade samtalen, ställde frågor, gav information och försökte övertyga i samtalen. Eftersom graden av spontant använda motiverande samtalstekniker visade sig vara låg, krävs träning för att tillämpa metoden i veterinärmedicinsk rådgivning. Veterinärernas kommunikationsmönster antydde en så kallad paternalistisk kommunikationsstil med en överordnad, beskyddande, och en mer underordnad part. Denna kommunikationsstil kan vara passiviserande och är olämplig när man försöker motivera en klient att förändra ett invant beteende.

Forskargruppen föreslår att mer klientcentrerad kommunikation används i veterinär praktik för att förbättra efterlevnaden av medicinska rekommendationer.

Studien har delfinansierats av Svenska Djurskyddsföreningen.

Till studien

Källa: SLU