Antalet hundtransporter från utlandet till Skåne mycket större än väntat

Antalet hundtransporter från utlandet till Skåne mycket större än väntat

Antalet hundar som förs över gränsen är mycket större än vad myndigheterna har trott. Det visar ett projekt från Länsstyrelsen Skåne.

Under 2021 har Länsstyrelsen Skåne genomfört ett projekt för att kontrollera djurtransporter. Bland annat gjordes kontroller vid gränsstationer. Där kontrollerades 105 transporter med hundar och 13 av dem – 12 procent – avvisades direkt vid gränsen på grund av allvarliga brister.

–Projektet visar att antalet hundar som förs över gränsen är mycket större än vad Länsstyrelsen och andra myndigheter tidigare har trott. Antalet hundtransporter till Sverige kan vara så många som 10 000–15 000 om året. Det är allvarligt, och ännu värre är att många av dem har brister, säger Henriette Bonde Nordström, chef för djurskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen gjorde kontroller av fordon som transporterade hundar vid tio tillfällen under sex-åtta timmar, vid olika tidpunkter på dygnet, vid gränsstationer på Öresundsbron, i Helsingborg, Ystad och Trelleborg. I genomsnitt kontrollerade Länsstyrelsen 10 transporter per tillfälle, vilket leder till ett antagande om 30-40 hundtransporter per dygn. Vilket på ett år blir minst 10 000 transporter av hundar.

–Tyvärr är en del hundtransporter olovliga och ibland handlar det om organiserad hundsmuggling. Det ökar risken att få in rabies och andra sjukdomar till Sverige. Medvetenheten bland hundköpare behöver höjas. Hundsmuggling kan stoppas om alla som köper hund ställer krav på säljarna. Ställ frågor! Kom ihåg – känns något skumt är det sannolikt så, säger djurskyddsinspektör Sonia Ögren Kull, en av dem som arbetat med rapporten.

De vanligaste bristerna var icke kompletta pass, icke godkänt fordon, avsaknad av hälsointyg, djur som transporterades i för små burar eller saknade förankring i fordonet (antingen lösa eller i ej förankrad bur).

Under projektet gjordes också andra kontroller av djurtransporter:

  • Utlastning på gård, främst gris och nötkreatur.
  • Djurtransporter vid gränsen från hästar och andra djurslag.
  • Hästtransporter vid event.
  • Omlastning av slaktdjur (lunning), främst nötkreatur och får.
  • Avlastning på slakterier, samtliga djurslag som levereras.
  • Djurtransporter längs väg inom länet, samtliga djurslag som passerar.
  • Lastning och avlastning av fjäderfä.

Totalt i projektet utfördes 304 kontroller och brister uppmärksammades i 55 procent av fallen.

–En slutsats är att bristerna varit färre för gristransporter, där Länsstyrelsen tidigare har gjort kontroller. Däremot är det fler brister när det gäller transporter av nötboskap och hästar. Detta ser vi som ett tydligt tecken på att fler och kontinuerliga kontroller är nödvändiga framöver, säger Sonia Ögren Kull.

Källa: Länsstyrelsen Skåne.