Läkemedelsverket varnar om risker vid icke-avsedd användning av örongel till katt

Läkemedelsverket varnar om risker vid icke-avsedd användning av örongel till katt

Den veterinär som vill använda ett visst örongel godkänt för hund till katt, bör göra en fullständig risk-nyttabedömning, skriver Läkemedelsverket.

Osurnia örongel är godkänt för användning hos hundar för behandling av akut extern otit och akut exacerbation av återkommande extern otit orsakad av Staphylococcus pseudintermedius och Malassezia pachydermatis.
2019 uppdaterades produktresumén (SPC) med en varning. Under ”särskilda försiktighetsåtgärder vid användning” i avsnitt 4.5 i produktresumén står det:

”Säkerhet och effekt av läkemedlet hos katter har inte utvärderats. Övervakning efter lansering visar att användningen av läkemedlet hos katter kan vara förknippad med neurologisk påverkan (inklusive Horners syndrom med framfall av membrana nictitans, miosis, anisokoria och störningar i innerörat med ataxi och lutning av huvudet) och systemisk påverkan (anorexi och slöhet).”
“Användning av läkemedlet hos katter bör därför undvikas.”

Trots detta fortsätter misstänkta biverkningar hos katter efter icke-avsedd användning av Osurnia örongel att rapporteras in i EU och Storbritannien.

Läkemedelsverket påminner därför om vikten att veterinärer genomför en fullständig risk-nytta-bedömning och erhåller djurägarens samtycke innan icke-godkänd användning, i enlighet med kaskadprincipen, av Osurnia till katter.

Till läkemedelsfakta

Källa: Läkemedelsverket