Skriande brist på veterinärer i Storbritannien

Skriande brist på veterinärer i Storbritannien

Bristen på veterinärer accelererar i Storbritannien efter brexit. Det skriver det brittiska veterinärförbundet BVA på sin webbplats. Antalet veterinärer i landet har minskat med mer än två tredjedelar på två år, beroende på att färre europeiska veterinärer flyttar in.

Det är inte bara själva brexit som gjort att antalet utländska veterinärer som sökt om registrering i Storbritannien sjunkit med 68 procent på två år. Det handlar också om effekterna av pandemin, som minskat rörligheten.

Samtidigt ökar efterfrågan i Storbritannien på veterinära tjänster, inte minst när det gäller intyg för export av animaliska produkter till EU. Efter brexit har kraven på intyg skärpts. Data från Storbritanniens Animal and Plant Health Agency (APHA) visar att antalet ansökningar om livsmedelsrelaterade exportcertifikat (produkter av animaliskt ursprung och boskap) ökade med hela 1 255 procent från 2020 till slutet av 2021.

Troligen har arbetsbelastningen för veterinärer ökat betydligt mer, eftersom statistiken inte har med exempelvis beställningar av certifikat för häst och sällskapsdjur, groddplasma eller för transporter till Nordirland.

Den brittiska regeringen följer utvecklingen och flera åtgärder har införts för att mildra bristen. Bland annat har man mildrat språkkraven, infört en möjlighet att arbeta under ledning av officiella veterinärer, öppnat upp nya veterinärskolor och utökat antalet platser på fortbildningskurser – allt för att öka det inhemska utbudet av veterinärer och hindra att utbildade veterinärer lämnar yrket. Enligt BVA finns ingen enskild lösning för att lösa problemen.

– Vi vet att regeringen är uppmärksam på situationen. Åtgärder som fler utbildningsplatser för veterinärer och bättre digitalisering av certifieringsprocesserna kommer att bidra till avlastning på sikt. Men veterinärer arbetar mycket hårt och för närvarande i uppförsbacke. Att flytta runt några veterinärer för att täppa till luckor är meningslöst, eftersom det kan leda till problem inom andra områden som desperat behöver hålla personalnivån uppe, till exempel arbete med stora djur, säger James Russell, Senior Vice President i BVA.

Hon pekar på att de potentiella konsekvenserna är oroande.

– Om vi ​​inte kan hitta långsiktiga lösningar på veterinärbristen kommer det att få effekter på djurens välbefinnande, folkhälsa och internationell handel.

Källa: BVA