Varje länsstyrelse ska utse en krigstjänsteveterinär senast 11 april

Varje länsstyrelse ska utse en krigstjänsteveterinär senast 11 april

Det ska enligt lag finnas en krigstjänsteveterinär utsedd på varje länsstyrelse i Sverige. Men så ser det inte ut i dag. Nu har Jordbruksverket har gett länsstyrelserna på sig till och med den 11 april att se till att det ordnas.

– Vad vi nu ber länsstyrelserna att göra är att planera för det ansvar de har enligt krigsveterinärförordningen, säger Folke Cerenius, veterinär och beredskapshandläggare på beredskapsenheten på Jordbruksverket.

I dag har länsstyrelsen inget operativt ansvar för den civila veterinärverksamheten. Men om regeringen beslutar om höjd beredskap och krigsveterinärförordningen träder i kraft, skulle de kunna få ansvaret att leda veterinärverksamheten inom det egna länet, enligt Folke Cerenius.

Krigsveterinärförordningen från 1981 anger hur den civila veterinärverksamheten ska fungera under höjd beredskap och i krig. Det handlar inte minst om att säkra tillgången till veterinärer för livsmedelsproducerande djur och tjänste- och servicedjur.

Enligt länsstyrelsen innehåller förordningen begrepp som inte längre är relevanta och måste tolkas för att passa in i dagens samhälle. Förordningen talar bland annat om ”veterinärer” och inte ”djurhälsopersonal” som är det begrepp som i dag används.

– Problemet är att krigsveterinärförordningen är gammal och alla begrepp har inte hängt med. Därför har kanske en del länsstyrelser tänkt att det är svårt att tillämpa och ”det här gäller inte oss”. Nu ger vi dem en begriplig instruktion. Länsstyrelserna ska nu börja och inventera den djurhälsopersonal som finns inom det egna länet och framför allt dem som jobbar med livsmedelsförsörjningen.

Jordbruksverket har i dagarna skickat ut planeringsanvisningar som ska stödja länsstyrelserna i att ta den roll de kan komma att få vid förhöjd beredskap och i krig.

– Vi har nog aldrig tidigare påtalat så här tydligt för länsstyrelserna att de har det här planeringsansvaret.

Så här står det bland annat i planeringsanvisningarna från Jordbruksverket till Länsstyrelsen:

”Hälso- och sjukvård för samtliga livsmedelsproducerande djur samt tjänste- och servicedjur bör inkluderas i planeringen. Förebyggande djurhälsovård bör ses som likvärdig med behandlande djurhälsovård.”

”Livsmedelsproducerande djur och tjänste- och servicedjur bör kunna erbjudas en behandlande hälso- och sjukvård likartad den som erbjuds i grundberedskap.”

Ska varje länsstyrelse utse en krigstjänsteveterinär?

– Det ska de göra med det snaraste och vi vill ha besked om vem de har utsett.

Har en krigstjänsteveterinär befogenheter?

– Enligt krigsveterinärförordningen – om regeringen bestämmer om förhöjd beredskap – ska de ha möjlighet att leda den civila veterinärverksamheten inom sitt eget län. Så de har absolut stora befogenheter.

Ulf Lövdahl är länsveterinär på Länsstyrelsen Västra Götaland. Hans länsstyrelse nu har startat en inventering av alla veterinärer i länet som beräknas vara klar till den 11 april.

– Jag sätter mig och ringer runt, säger han.

Ulf Lövdahl tror att det finns en stor okunskap bland veterinärer om att det finns en krigsveterinärförordning och vad den innebär för dem.

– Det är inget man suttit och pratat om vid fikat.

Ulf Lövdahl håller med om att det finns frågetecken kring språkbruket i den gamla krigsveterinärförordningen. Han tycker det är bra att Jordbruksverket tagit initiativet till att styra upp myndigheternas arbete enligt förordningen och att förbereda Länsstyrelsen för att samverkan med andra myndigheter, som Livsmedelsverket. Detta inte minst eftersom om krigsveterinärförordningen tas i bruk vid förhöjd beredskap, får även enligt honom krigstjänsteveterinären långtgående befogenheter att styra och förflytta fältpersonal.

– Om det smäller till måste fokus ligga på samverkan. Vi kommer att samarbeta med Livsmedelsverkets personal och djurhälsopersonalen ute i fält. Vi ska också utse biträdande krigstjänsteveterinärer., säger Ulf Lövdahl.

Agneta Karlsson Norström är länsveterinär på Länsstyrelsen Gotland. Som enda länsveterinär i sitt län är det automatiskt hon som blir utsedd till krigstjänsteveterinär. Hon ser med oro på utvecklingen i Ukraina och tycker också det är bra att det blir fokus på hur den veterinära verksamheten ska organiseras om det blir förhöjd beredskap eller krig.

– Jag tycker det är jättebra att man påminner veterinärerna om att det finns krigstjänsteveterinärer, säger hon.

Text: Håkan Frisell

Bildtext: Folke Cerenius, veterinär och beredskapshandläggare på beredskapsenheten på Jordbruksverket.