Hundägare upplever veterinärkostnader som mest utmanande

Hundägare upplever veterinärkostnader som mest utmanande

När hundägare får frågan om vad de upplever som mest utmanande med att ha hund, är veterinärkostnaderna det vanligaste svaret. 37 procent svarade så i Arken Zoos årliga husdjursbarometer. Det näst vanligaste svaret är ”att lämna hunden ensam”. Kattägare tycker pälsfällning är det mest utmanande.

Tvärtemot vad man kan tro skaffade de flesta tillfrågade sitt husdjur före 2019, det vill säga före pandemin. Många av husdjuren i undersökningen är 5–10 år. Av de svarande uppger 20 procent att de tänker på sitt husdjur oftare än sin partner. Dessutom uppger hela 43 procent att de skulle välja husdjuret före partnern om man inte kommer överens.

Orsaken till att man skaffar husdjur varierar. De tre vanligaste anledningarna är att djur gör ägarna glada (68 procent), att de har vuxit upp med husdjur och det är en naturlig del av tillvaron (44 procent) och att det alltid är någon som möter en med glatt humör. En betydande andel husdjursägare upplever också att man delar personlighetsdrag med sitt husdjur (34 procent) eller till och med liknar varandra (12 procent).

– Husdjursbarometern visar än en gång att så gott som alla tillfrågade husdjursägare, i såväl Sverige som Finland och Norge, ser husdjuret som en del av familjen, och att de känner sig älskade av sitt husdjur. Att husdjuren i sin tur minskar stress och ensamhet blir en fin symbios mellan djur och människa, säger Sarah Frelin Ekvall, marknadschef på Arken Zoo.

Husdjursbarometern har också gjort en djupdykning i vad hund- respektive kattägare upplever som största utmaningarna. Hundägare upplever veterinärkostnader (37 procent), att lämna hunden ensam (34 procent) och att träna hunden så den uppför sig (17 procent) som mest utmanade. Kattägare i sin tur uppger pälsfällning (32 procent), förstörda möbler (28 procent) och omkostnader (23 procent) som de största utmaningarna.

Flera av utmaningarna går att relatera till hälsa, både mental och fysisk. Mental stimulering kan underlätta när man måste lämna djuren ensamma och kan minska risken att något förstörs. Veterinärkostnader hos ett hälsosamt husdjur kan hållas nere med rätt foder, genom att se efter klor och päls och ge gott om motion. För människor bryr sig om sina husdjur, vilket inte minst återspeglas i topp tre av egenskaperna husdjursägarna uppger hos sina husdjur; att de är kärleksfulla (53 procent), smarta (35 procent) och lojala (32 procent).

Husdjursbarometern undersöker årligen husdjursägares vanor och inställningar och frågor som bland annat rör relationen till husdjuret, införskaffandet av husdjuret, foder och utrustning och mycket mer. Husdjursbarometern 2022 har genomförts i Sverige, Norge och Finland av YouGov på uppdrag av Arken Zoo. Totalt tillfrågades 1 008 husdjursägare i Sverige, 1 020 i Norge och 1 008 i Finland under perioden 21 februari – 2 mars 2022.

Källa: Arken Zoo