Läkemedel till djur i Europa steg 8 procent 2021

Läkemedel till djur i Europa steg 8 procent 2021

Försäljningen av djurläkemedel i Europa steg till 7,4 miljarder euro (cirka 77 miljarder kronor) under 2021. Det skriver läkemedelsindustriorganisationen AnimalHealth Europe i sin årsrapport.

Därmed steg försäljningen med mer än 8 procent jämfört med år 2020. Vacciner är liksom tidigare de mest sålda produkterna (32,2 procent) följt av antiparasitläkemedel (28,9 procent). Antibiotikaförsäljningen, som stod för 11,2 procent, fortsatte att minska i Europa jämfört med 2020. Kategorin övriga produkter stod för 27,7 procent av försäljningen.

Sett till djurarter dominerades läkemedelsmarknaden av sällskapsdjur som stod för 42,2 procent av försäljningen. Lantbruksdjur (nötkreatur, grisar och små idisslare) stod för 29,7 procent. Därefter följde fjäderfä (10,9 procent), hästar (2,8 procent), och vattenlevande djur (1,8 procent).

AnimalHealth Europe räknar i sin årsrapport för 2021 med att det finns 100 miljoner nötkreatur, mer än 100 miljoner grisar, cirka 400 miljoner värphöns och cirka 100 miljoner får i Europa. På sällskapsdjurssidan uppskattar organisationen att det finns mer än 100 miljoner katter och runt 85 miljoner hundar.

När det gäller veterinärer beräknas något över 309 000 praktisera i Europa.

Läs hela AnimalHealth Europe 2021 årsrapporten här.