Män vinner mest på att ha hund

Män vinner mest på att ha hund

Män har ännu mer att vinna på att äga hund än kvinnor. Det visar den norske professorn Frode Lingaas i sin nyligen avslutade forskarstudie om hur hundar har inflytande på människors hälsa.

Studien är finansierad av Agria SKK forskningsfond, som lyfter forskning om hundar och människor som ett prioriterat område. Underlag från 50 000 kvinnor och män mellan 40-46 år, boende i norska hushåll med eller utan hund, har samlats in. Deltagarna fick fylla i en enkät som berörde områden som livsstil, motion, rökning, fysisk och psykisk hälsa men också om det finns en hund i hushållet. Syftet var att hitta samband mellan hund och mänsklig hälsa.

Frode Lingaas, professor vid den norska veterinärhögskolan NMBU, genomförde studien tillsammans med sin kollega Aage Tverdal under två års tid.

–I projektet har vi undersökt om hund i hushållet påverkar hundägarens hälsa och välbefinnande. Enkätsvaren visade att hundägare upplevde en positiv effekt på kontakten med andra människor och att hunden hade en positiv effekt på den egna psykiska hälsan, säger Frode Lingaas.

Studien visar på en stor kärlek och uppskattning till hunden bland både kvinnliga och manliga hundägare. Hundar visar sig vara dörröppnare till kontakt med andra människor och ger en bättre upplevelse av sin egen psykiska hälsa. Men bland männen i undersökningen sticker resultatet ut:

–För män bidrar hundar till att minska känslan av ensamhet, men studien visar också ett signifikant resultat om att män som lever med hundar motionerar i högre grad, säger Frode Lingaas.

Läs hela slutrapporten här.

Källa: Agria