Rasen spelar mindre roll för beteendet än väntat

Rasen spelar mindre roll för beteendet än väntat

Rasen betyder mindre för hundens beteende än vad man tidigare trott. Det visar en stor amerikansk vetenskaplig undersökning, rapporterar Dagens Nyheter.

Det är Elinor Karlsson, professor i ryggradsdjurens genetik universitetet i Massachussetts, MIT och Harvard, som har lett en stor forsknargrupp med syfte att kartlägga hur olika hundraser skiljer sig åt vad gäller beteende. Fokus har legat på vardagsbeteenden som lek, följsamhet och socialt intresse. Forskarna har använt data från 20 000 hundar, varav 2 000 har gentestats. Även blandraser har ingått. Tjänstehundar har inte varit med i kartläggningen.

– I genomsnitt kan rasen bara förklara knappt 10 procent av de beteendeskillnader vi ser mellan hundarna i studien. Det kan verka vara paradoxalt, eftersom det strider mot de starka föreställningar som finns om olika raser, säger Elinor Karlsson i DN.

Åke Hedhammar, veterinär och professor emeritus vid SLU, är inte förvånad.

– Det som verkligen skiljer dagens raser åt är ju utseendet, för det är vad man i stor utsträckning har avlat på de senaste kanske 200 åren. Då får man en väldigt stor flora av olika utseenden, men en uttunnad skala av beteenden, säger han till DN.

Länk till den vetenskapliga artikeln i Science här