Veterinärer får kostnader täckta för att ta hand om djur från Ukraina

Veterinärer får kostnader täckta för att ta hand om djur från Ukraina

Gratis veterinärvård för husdjur till ukrainska flyktingar lanseras i 38 europeiska länder inklusive Storbritannien, genom programmet Vets for Ukrainian Pets. Veterinärer som ansluter sig kan ge vård och begära återbetalning från organisationen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ukrainska medborgare som flytt kriget med sina husdjur kommer kan få tillgång till gratis veterinärvård i 38 europeiska länder, tack vare ett projekt som heter Vets for Ukrainian Pets. Det lanseras av djurskyddsorganisationen Humane Society International (HSI). Syftet är att täcka behandlingskostnaderna för upp till fem hundar, katter, hästar eller andra sällskapsdjur, upp till 250 euro per djur, för akut vård och medicinering, vaccinationer mot rabies och andra smittsamma sjukdomar samt mikrochips och andra undersökningar som krävs för säker passage genom EU.

Vets for Ukrainian Pets finansieras helt av HSI, med stöd från livsmedelsjätten Mars och i samarbete med Federation of Veterinarians in Europe och Federation of European Companion Animal Veterinary Associations. Ersättningar för deltagande veterinärer kommer att finnas tillgängliga i alla länder där Fecava har medlemmar.

I ett pressmeddelande säger Ruud Tombrock, vd för HSI/Europe:

”I Europas största flyktingkris sedan andra världskriget har miljontals ukrainare varit tvungna att lämna sitt land och fly kriget. Många tar med sina husdjur, som de värnar om som familjemedlemmar. Krigets trauma såväl som stressen med evakueringsresan kan göra djur sårbara för en mängd olika sjukdomar. Tack vare Vets for Ukrainian Pets-projektet kan de familjer som flyr slippa lämna sina sällskapsdjur på grund av oro för att inte kunna ta hand om dem.”

Projektet Vets for Ukrainian Pets kommer att pågå till 21 maj 2022 och är öppen för ansökningar från alla veterinärkliniker i hela Europa, oavsett om de ägs privat eller utgör en del av en företagsgrupp. De kliniker som vill gå med i programmet kan ansöka på application.vetsforukraine.com.

HSI hoppas att Vets for Ukrainian Pets bli ren viktig del av europeiska veterinärers gemensamma ansträngningar för att ge hjälp till flyktingar från Ukraina, och uppmanar alla praktiserande veterinärer, när det är möjligt, att hitta sätt att hjälpa till, genom att tillhandahålla rabatterat eller gratis debitera vård där annan finansiering eller välgörenhetsbidrag inte räcker till för att täcka hela kostnaden.

Vets for Ukrainian Pets täcker följande kostnader för sällskapsdjur och hästar som tillhör ukrainska flyktingar, med upp till 250 euro per djur och med en begränsning på fem djur per veterinär:

  • Certifieringar-/licenser. Kostnader i samband med legalisering av ett husdjur i ett europeiskt land där dessa kostnader inte finansieras av nationella myndigheter. Detta kan innefatta rabiesvaccination, rabiesserologi, parasitbehandling, implantation/registrering av mikrochip och officiell dokumentation.
  • Förebyggande standardvård. Kostnader för vaccinationer och parasitbehandlingar för att säkerställa djurets allmänna hälsa.
  • Medicinering i upp till fyra månader. Kostnader för medicinering som tidigare ordinerats av en veterinär eller för att behandla ett nyligen identifierat tillstånd. Detta kan inkludera djur med kroniska tillstånd vars familjer kanske inte har kunnat ta med läkemedel när de evakuerats eller vars förråd har tagit slut.
  • Akutdjursjukvård. Behandling för akuta tillstånd där prognosen efter behandling är god. Exempel kan vara behandling av sår, öroninflammation eller smärtlindring.

Varje praktiserande veterinär i Europa kan ansöka om att bli en del av programmet och får begära upp till fem återbetalningar genom att gå till webbplatsen application.vetsforukraine.com.

Behöver du som veterinär ta hand om ett större antal djur, kontakta HSI på VetsUkrainePets@hsi.org.

Källa: HSI