VetFamily satsar på digital medarbetarutveckling

VetFamily satsar på digital medarbetarutveckling

 

VetFamily, organisationen för fristående veterinärkliniker, ingår samarbete med Zebrain, en digital plattform för medarbetarutveckling. Det framgår av ett pressmeddelande.

VetFamily representerar cirka 300 veterinärkliniker. Dess medarbetare får via Zebrain tillgång till stöd för att förebyggande stärka välmående och tackla psykisk ohälsa, stress och sjukskrivningar i branschen.

Zebrain och VetFamily ingår inledningsvis i ett ettårigt samarbete med start 3 maj i syfte att utbilda chefer och uppmuntra medarbetare att aktivt arbeta för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

– Ohälsa har blivit ett allt större problem inom veterinärnäringen och något vi i branschen måste arbeta aktivt med för att motverka. I vår bransch, där många arbetar på mindre kliniker, är en kostnadseffektiv digital coachinglösning en förutsättning. Med hjälp av Zebrains plattform vill vi identifiera den outnyttjade potential som finns hos varje individ såväl som hos gruppen, säger Karin Ronander, vd för VetFamily.

Zebrains digitala plattform utgår från en forskningsbaserad metodik med fyra grundpelare som tillsammans utgör en individs fulla potential. Via plattformen får användare tillgång till beteendeanalys och verktyg som mäter nu-läge och önskat-läge. Tillsammans med en personlig coach via video, som matchas med hjälp av beteendealgoritmer, arbetar användaren metodiskt för att röra sig närmare sitt önskade läge. Zebrains metodik kombinerat med rätt coach har gett mätbara resultat, uppger Zebrain. Efter tre månaders användning upplever 30 procent ett ökat självledarskap, 40 procent minskad stress, 30 procent en ökad motivation. Fyra av fem uppger att de sover bättre.

– Det kostar mindre för individen, gruppen och företaget att arbeta aktivt med förebyggande insatser. Att vidareutveckla medarbetares potential leder till ökat välmående, motivation, produktivitet och minskad stress. Vi startade Zebrain för att göra coaching tillgängligt för de många och vi ser fram emot att få samarbeta med VetFamily för att tillsammans göra skillnad i veterinärbranschen, kommenterar Anna Bloth Karling, vd och medgrundare av Zebrain.

Bilden föreställer Karin Ronander