WSAVA utlyser stipendium för studenter

WSAVA utlyser stipendium för studenter

World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) utlyser ett nytt stipendium till minne av professor emeritus Michael J Day. Stipendiet är öppet för veterinärstudenter runt om i världen och ger ekonomiskt stöd för forskning på infektionssjukdomar hos sällskapsdjur avseende klinisk vaccinologi eller immunologi. Stipendiet har skapats av WSAVA med stöd från läkemedelsbolaget MSD Animal Health.

Stipendiet omfattar upp till 15 000 USD, och fullständig information och vägledning om ansökningsprocessen, tillsammans med behörighetskriterier finns här: https://bit.ly/3NVlbQW. Stipendiaten kommer att få forska två till tre månader vid ett universitet eller annan akademisk miljö som hen själv väljer.

Deadline för ansökningar är 31 augusti 2022 och mottagaren av stipendiet kommer att utses i slutet av november 2022. Forskningsprojektet förväntas genomföras mellan augusti 2022 och september 2023. Inom tre månader efter slutförandet förväntas stipendiaten redovisa sina forskningsresultat i en rapport. Hen kommer också att inbjudas för att presentera eller publicera sina resultat på engelska under WSAVA:s världskongress.

Professor emeritus Michael Day var ordförande i WSAVA:s Vaccination Guidelines Group (VGG) från 2009 till mars 2020. VGG är ett team av experter från hela världen som tillhandahåller evidensbaserad vetenskaplig rådgivning till veterinärer om optimal vaccinationspraxis för hundar och katter. Michael Day hjälpte till att utbilda tusentals veterinärer, och bidrog till ökad välfärd för miljontals sällskapsdjur runt om i världen. Han mottog ett flertal veterinärutmärkelser, inklusive WSAVA:s prestigefyllda Award for Global Meritorious Service.

Källa: WSAVA