Brittiska forskare: Mops kan inte längre ses som ”typisk hund”

Brittiska forskare: Mops kan inte längre ses som ”typisk hund”

Mopsen kan inte längre betraktas som ”typisk hund”. Det menar forskare vid brittiska Royal Veterinary College, som har kartlagt omfattningen av rasens hälsoproblem. De skiljer sig väsentligt från andra hundars, skriver Vet Times.

Mopsar löper nästan dubbelt så stor risk att drabbas av en eller flera sjukdomar jämfört med andra hundar i Storbritannien, visar data som analyserats av högskolans VetCompass-program. Slumpmässiga hälsoprover från 4 308 mopsar har jämförts med dem från 21 835 icke-mopsar, och information om alla störningar som registrerats hos varje hund under ett enda år har extraherats.

Sammantaget visar det sig att mopsar har 1,9 gånger så stor risk att ha en eller flera sjukdomar på ett år än andra raser, vilket forskare menar indikerar ett dåligt allmänt hälsotillstånd.

En sammanställning över de 40 vanligaste sjukdomarna visar att mopsar har en högre risk att drabbas av 23 – eller 57,5 ​​procent – jämfört med en lägre risk på 7 av de 40, eller 17,5 procent. Som väntat utgjorde brachycefaliskt obstruktivt luftvägssyndrom (BOAS) den högsta risken hos mopsar, och rasen är 54 gånger mer benägen att ha det än andra hundar.

Jämfört med andra raser löper mopsar högre risk för följande tillstånd:

Förträngda näsborrar (x 51,3).

Ögonsår (x 13).

Hudvecksinfektioner (x 11).

Flytningar ur örat (x 9,6).

Allergisk hudsjukdom (x 5,9).

Demodectic skabb (x 5,6).

Persisterande mjölktänder (x 4,3).

Fetma (x 3,4).

Det finns tillstånd där mopsar löper mindre risk att drabbas än andra hundraser. Det gäller blåsljud på hjärtat (x 0,2), lipom (x 0,2), aggression (x 0,3) och sår (x 0,5).

Forskarna bakom den aktuella studien menar att mopsens kroppsform måste förändras och bli mindre extrem, för att rasens hälso- och välfärdsproblemen ska kunna minska.

Dan O’Neill, docent i epidemiologi för sällskapsdjur vid RVC, säger att även om mopsen är populär som husdjur, vet vi nu att flera allvarliga hälsoproblem är kopplade till den extrema kroppsformen som många människor tycker att det är så sött. Det är dags nu att djurägare fokuserar på hundens hälsa vid valet av hundras.

Men det kommer inte att ske med det snaraste, i alla fall inte i Storbritannien. Demografisk statistik från studien visar att den nuvarande mopspopulationen till övervägande del är ung. Det kan leda till en brachycefalisk ”hälsokris” när denna unga hundpopulation åldras. Forskarna vill avråda från köp av mopsar tills strängare och mer acceptabla rasstandarder finns på plats.

Den brittiska Kennelklubben, som hjälpt till att finansiera forskningen, anser att oansvarig uppfödning av är ett av dess största bekymmer, och utlovar mer arbete för att utbilda allmänheten.

Länk till studien, Health of Pug Dogs in the UK: disorder predispositions and protections här.

Källa: Vet Times