Hundsmuggling kopplas tll organiserad brottslighet

Hundsmuggling kopplas tll organiserad brottslighet

En ny rapport från Skatteverket, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten kopplar den ökande hundsmugglingen till organiserad brottsligheten. Det skriver DN.

Till viss del skylls även utvecklingen på köparna:

–Marknaden skulle försvinna om det inte fanns köpare, konstaterar Tullverkets sakkunniga Jonas Karlsson, som påminner om att olovlig befattning med smuggelgods kan ge fängelsestraff.

Sedan förra året har myndigheterna samverkat för att upptäcka brottsligheten, och de har sett att kontrollsystemen inte förslår.

–Oseriösa aktörer kan få tillstånd att bedriva yrkesmässig handel med smuggelhundar utan att vara registrerade hos Skatteverket och samtidigt få ersättning från Försäkringskassan, säger Ekobrottsmyndighetens specialist Miia Vuolama.

Hon efterlyser ett bättre samarbete mellan myndigheterna och veterinärer.

Skatteverkets underrättelsechef Elena Wallin uppger att uppger att valpar kan säljas utan att aktörerna redovisar någon inkomst alls.

Källa: DN