Medborgarinitiativ vill stoppa pälsuppfödning i Europa

Medborgarinitiativ vill stoppa pälsuppfödning i Europa

Initiativet Fur Free Europe ECI uppmanar EU-kommissionen att förbjuda all pälsuppfödning och försäljningen av pälsprodukter. Initiativet har stöd av 13 EU-länder, dock inte Sverige eller Danmark.

Det handlar om ett medborgarinitiativ inom EU, där målet är att samla en miljon underskrifter för att få slut på pälsuppfödningen i Europa. Bakom initiativet står en lång rad djurskyddsorganisationer, däribland svenska Djurens Rätt.

Vilda djurs komplexa beteendebehov kan inte tillgodoses i pälsfarmer, menar Fur Free Europe. Att hålla dem i små burar och döda dem enbart eller huvudsakligen för pälsvärdet kan inte legitimeras, heter det i uppropet. Pälsfarmer utgör dessutom en risk för djurs och människors hälsa, vilket man anser bevisades under covid-19-pandemin, då hundratals minkfarmer drabbades av coronavirusutbrott och nya varianter av viruset överfördes från djur till människor.

Utöver det påpekas att pälsuppfödning har en betydande miljöpåverkan, bland annat eftersom färgning av päls kräver att man använder giftiga kemikalier. När det gäller markföroreningar av giftiga metaller rankas pälsproduktionen i de fem bästa industrierna med högst föroreningsintensitet, uppger Fur Free Europe i ett pressmeddelande.

Pälsindustrin utgör vidare ett allvarligt hot mot den inhemska biologiska mångfalden när vissa uppfödda arter, som amerikanska mink- och mårdhundar, rymmer från pälsfarmer och blir invasiva och främmande arter som orsakar negativa effekter på det europeiska djurlivet.

Vid ett möte i EU:s jordbruks- och fiskeråd har Nederländerna och Österrike gjort ett uttalande i frågan med stöd av Belgien, Tyskland, Luxemburg och Slovakien, där de uppmanade EU-kommissionen att förbjuda pälsuppfödning. Uppmaningen att avsluta pälsuppfödningen i EU på grund av djurskydd, folkhälsa och etiska överväganden, stöddes av totalt tretton medlemsstater, nämligen Belgien, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland samt Österrike.

ECI Fur Free Europe registrerades officiellt av EU-kommissionen den 16 mars i år och kommer att löpa i ett år från och med i dag, den 18 maj.

Källor: Fur Free Europe, Djurens Rätt