SKK välkomnar politisk aktion mot smuggelhundar

SKK välkomnar politisk aktion mot smuggelhundar

Svenska Kennelklubben välkomnar riksdagens ställningstagande för att stoppa den illegala införseln av hundar till Sverige. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var i slutet av april som Riksdagen gav regeringen ett så kallat tillkännagivande om att agera mot smugglingen av hundar. Det är nödvändigt att regeringen agerar på tillkännagivande, eller uppmaningarna, för att säkerställa ett effektivt arbete mot hundsmuggling, säger SKK:s vd Kees de Jong.

Riksdagen riktade fem tillkännagivanden till regeringen, varav tre berör illegal införsel av hundar och andra sällskapsdjur till Sverige. De tre uppmaningarna omfattar:

  • att ge veterinärer möjlighet att anmäla misstanke om illegal införsel av hundar och andra sällskapsdjur
  • att Tullverket även i fortsättningen bör ha möjlighet att stoppa fordon för att söka efter hundar
  • insatser mot organiserad smuggling av sällskapsdjur där Jordbruksverket bör ges i uppdrag att tillsammans med Tullverket, länsstyrelserna, Skatteverket och Försäkringskassan identifiera och stävja organiserad smuggling av hundar och andra sällskapsdjur

Svenska Kennelklubben menar att informationsspridning till potentiella köpare från hundsmugglare inte fungerar, utan att det måste till politiska åtgärder. Det är redan i dag straffbart att köpa en insmugglad hund men för att kunna beivra brott måste brottet upptäckas.

Här spelar Tullverket och veterinärerna en central roll och de bör därför ges utökade befogenheter och inte, som föreslås för Tullverket i den nya djurhälsolagstiftningen, fråntas möjligheten att upptäcka smuggelhundar, skriver Kees de Jong.

–Tullverkets befogenhet att stoppa och söka igenom bilar är en grundförutsättning för att ens hitta de många hundar och valpar som far så oerhört illa under smugglingsprocessen. Vi ska dessutom vara rädda om våra veterinärer, de ska inte behöva riskera att smittas av rabies på jobbet för att vi inte får stopp på hundsmugglingen, Därför är det oerhört glädjande att se att riksdagen tar ställning mot hundsmuggling, säger Kees de Jong.

De fem uppmaningarna som riksdagen beslutade att rikta till regeringen baseras på motioner från riksdagsledamöter som lämnats in under den allmänna motionstiden 2021/2022. Regeringen är inte rättsligt bunden att tillgodose tillkännagivandet, däremot är det konstitutionell praxis att så bör ske, skriver SKK i sitt pressmeddelande.

Källa: SKK Foto: Måns Engelbrektsson